Xe tải Dongfeng Trường Giang 7.7 tấn thùng kín sử dụng công nghệ hàn tiên tiến tại Bình Dương

Xe tải Dongfeng Trường Giang 7.7 tấn thùng kín sử dụng công nghệ hàn tiên tiến tại Bình Dương

Xe tải Dongfeng Trường Giang 7.7 tấn thùng kín sử dụng công nghệ hàn tiên tiến tại Bình Dương