Xe tải huyndai 6.5 tấn thùng mui bạt -hd99 sử dụng công nghệ hàn tiên tiến, giá tốt

Xe tải huyndai 6.5 tấn thùng mui bạt -hd99 sử dụng công nghệ hàn tiên tiến, giá tốt

Xe tải huyndai 6.5 tấn thùng mui bạt -hd99 sử dụng công nghệ hàn tiên tiến, giá tốt