Xe tải ISUZU 13.2 tấn thùng đông lạnh – FVM34W sử dụng công nghệ hàn tiên tiến , giá tốt

Xe tải ISUZU 13.2 tấn thùng đông lạnh - FVM34W sử dụng công nghệ hàn tiên tiến , giá tốt

Xe tải ISUZU 13.2 tấn thùng đông lạnh – FVM34W sử dụng công nghệ hàn tiên tiến , giá tốt